Automatiske skyvedører

Vi leverer og monterer automatiske skyvedører av type Gilgen.

Skyvedørsautomatikker er velegnet som butikkdører og til andre næringsvirksomheter med stor persontrafikk.