Prosjekt

Som en av svært få leverandører har vi dokumentert at våre glassrekkverk tilfredsstiller krav i.h.t TEK 10 og NS 3510.

Vårt FrS II glassrekkverk ble i mai testet hos Sintef Byggforsk i Oslo med meget gode testresultater.

FrS II toppmontert glassrekkverk besto testen for stivhet og styrke på rekkverksstolpene for bruksområde A,B og C1. Kravene for pendelprøving av glass er bestått for bruksområde A, B, C1 og D

FrS II dekkeforkant montert glassrekkverk besto testen for stivhet og styrke på rekkverksstolpene for bruksområde A,B, C1 og D. Kravene for pendelprøving av glass er bestått for bruksområde A, B, C1 og D.

Bruksområde A, B og C1 er boliger, barnehager, barne- og ungdomsskoler og tilsvarende arealer

Bruksområde D er arbeids- og publikumsareal (med universell utforming), kontorarealer

Prøvingsrapport FrS II.pdf

Bildegalleri